top of page

1.

What are the check-in and check-out times?
= Check in is 13.00 p.m. and       

  Check-out is 11.00 a.m.

2.

Can I leave luggage before check-in and after check-out?
= We are please to store luggages for you with no charge.

3.

Does the Hotel have laundry service?
=
Yes, We have. Please, bring your clothes to the front desk and We will return them to you in the next day, or the same day if you bring them in the morning.

4.

Do you have drinking water in rooms?
= We do provide 2 bottled waters in rooms everyday.

5.

What amenities do you have in rooms?
= There are toilet paper, soap, towels, 2 glasses

6.

Do you allow pets in the hotel?

= Sorry, pets are not allowed. 

7.

Can I smoke in the room?
= Sorry, smoking in room is not allowed.

1.

เวลาเช็คอินและเวลาเช็คเอาท์?
= เข็คอิน 13.00 น. และ

เช็คเอาท์เวลา 11.00 น.

2.

สามารถฝากสัมภาระไว้ที่โรงแรมก่อนเวลาเข้าพักและหลังจากเวลาเช็คเอาท์ได้หรือไม่?
= ทางโรงแรมยินดีที่จะรับฝากสัมภาระของท่านไว้ อย่างไรก็ตามกรุณานำทรัพย์สินมีค่าติดตัวไว้กับท่านเสมอ

3.

ที่โรงแรมมีบริการซักรีดหรือไม่?
=ทางโรงแรมมีบริการซักรีดไว้บริการให้กับลูกค้า กรุณานำเสื้อผ้าที่ต้องการซักรีด มาฝากไว้กับทางแผนกต้อนรับ ทางเราจะส่งคืนให้ท่านภายในวันถัดไป หรือภายในวันเดียวกันหากนำมาฝากไว้ตอนเช้า

4.

ทางโรงแรมมีน้ำดื่มไว้ภายในห้องพักหรือไม่
= มีบริการน้ำสะอาดบรรจุขวด 2 ขวด ซึ่งจะเปลี่ยนทุกวัน

5.

อนุญาติให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าที่พักได้หรือไม่
= ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาติให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าที่พัก 

6.

สามารถเช็คเอาท์หลังจากเวลาปกติได้หรือไม่?
= สามารถเช็คเอาท์ได้,อย่างไรก็ตาม ทางโรงแรมต้องเรียกเก็บค่าบริการเป็นจำนวน 100 บาท/ชั่วโมง

7.

สามารถสูบบุหรี่ในห้องพักได้หรือไม่?

= ไม่อนุญาติให้สูบบุหรี่ภายในห้องพักทุกประการ

bottom of page